Programa – 3. Modulua

Modulua: zeharkako zergak

Zerga-aholkularitzan jarduteko, ezinbestekoa da balio erantsiaren gaineko zerga ezagutzea, zerga horrek jarduera ekonomiko guztietan eragina duelako. Estatuko zeharkako zergen multzoa osatzen duen zergari buruzko ikasgai honen helburu orokorra zergaren ikuspegi osotua izatea da, kontu materialei eta funtsezkoei dagokienez, baita zergaduna administrazioarekin harremanetan jartzen duten zerga-prozedura desberdinei dagokienez ere; horrela, ikasleak zergak eragiten dien arlo desberdinak kontrolatzeko ezagutza izango du: batez ere, enpresa eta zerga administrazioa, baita azken kontsumitzaileren ikuspegia ere.

Aztertzeko gai nagusiak:

 • Barne-eragiketak.
 • Erkidego barruko eragiketak.
 • Inportazioak eta esportazioak.
 • Araubide bereziak.
 • Likidatzeko, erregistratzeko eta jakinarazteko betebeharrak.

Era berean, fakturatzeko betebeharra arautzeko erregelamendua aztertuko da, fakturazioaren araudia deritzona, fakturak –enpresari eta profesionalen eguneroko jardueran hain garrantzitsua den eta eragin handia duen tresna formala– erregulatzen dituena.

Zerga berezien azterketa zerga horiek bezarekin duten interrelazioan aztertuko dira. Ikasgai honetan, zerga-kontzeptu batzuk ikasiko dira; zerga horiek gero eta garrantzitsuagoak bihurtzen ari dira, komunitate mailan zerga bereziak bateratzeko lanak egiten ari direlako, zerga horiek eragiten dieten operadore ekonomikoak ugaritu direlako eta diru-bilketaren ikuspuntutik gero eta garrantzi handiagoa eskuratu dutelako.

Zehazki, honako hauek aztertuko dira:

 • Zergaren izaera.
 • Fabrikazio zerga bereziak.
  • Xedapen komunak.
  • Alkohol eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezia.
  • Hidrokarburoen gaineko zerga.
  • Tabako laboreen gaineko zerga.
  • Fabrikazio zerga bereziak ezartzea eta motak (lantegiak, zerga gordailuak, erregistratutako jasotzaileak, zerga-biltegia).
  • Zerga berezien etendura erregimena eta bezaren bidez jasanaraztea.
  • Zerga berezien xede diren produktuen zirkulazioa (estatuan, erkidego barruan, inportazioa, zirkulazio-dokumentuak).
 • Elektrizitatearen gaineko zerga.
 • Garraiobide mota batzuen gaineko zerga berezia.

Azkenik, inportazio-esportazio aduana-sariak jorratuko dira, hau da, aduanak likidatzen dituen zergak; gai horretan nabarmena da inportazio edo esportazio orok gure zeharkako zergetan izaten duen eragina (bezean eta zerga berezietan). Gainera, zerga mota horietan erabili ohi diren kontzeptu batzuk argituko dira, hala nola aduanako etendura-erregimenak edo salgaien aduana-balioa.