Irakasleak

Javier Armentia Basterra

Zuzenbidean lizentziatua. Arabako foru aldundiko zerga araudiaren zerbitzuburua.

Hainbat argitalpenen egilea, hala nola “introducción al sistema tributario del país vasco”, “guía del impuesto sobre sociedades en el país vasco”, “introducción al concierto económico”, “el impuesto sobre la renta de las personas físicas en el país vasco”.

Ohiko kolaboratzailea zerga-gaietan espezializatutako aldizkarietan; ehun artikulu baino gehiago idatzi ditu.

Euskal herriko unibertsitateko zerga-sistemari buruzko unibertsitate masterreko hizlaria; zerga-gaiei buruzko 300 baino gehiago jardueretan esku-hartu du.

Ester Urruzola Moreno

Zuzenbidean lizentziatua. Arabako foru aldundiko zerga araudiaren zerbitzuko teknikaria.

Zerga arloko hainbat ikastarotan izan da hizlari; bere artikuluak aldizkari espezializatu bat baino gehiagotan argitaratu dira.

Juan Carlos
del Tío Martínez

Arabako foru aldundian, sozietateen gaineko zergaren, atxikipenen eta ez-egoilarren arduraduna.

Euskal herriko unibertsitateko irakasle elkartua, “enpresen gainerako zerga-zama zuzena” izenburuko espezialitatean. 2002-2003 ikasturtetik 2011-2012 ikasturtera.

Euskal herriko unibertsitateko zergei buruzko master ikastaroan hizlari gisa parte hartzen du, 2012tik orain arte.

Jose Ramón Ruiz García

Arabako foru aldundiko zergen ikuskatzailea.

Ehuko zergei buruzko masterreko ikastaroko hizlaria.

Ana Belén Martín Ibarra

Ehun, enpresa zientzietan lizentziatua. Arabako foru aldundiko balio erantsiaren gaineko zergaren eta zerga berezien zerbitzuko teknikaria.

Juan Carlos González Lombo

Gipuzkoako foru aldundiko diru-bilketaren zerbitzuburua.

Irakaslea eta kolaboratzailea zerga arloko gaiei buruzko mintegietan eta hainbat negozio-eskolak antolatutako masterretan; 25 urte baino gehiagoko esperientzia prestakuntzan.

Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón

Arabako foru aldundiko zergen ikuskatzailea.

Herri kontuen euskal epaitegiko kontseilaria (1995-2015).